Perfil del Contractant
Títol: OBRES DEL NOU CENTRE DE NETEJA DEL PARC DE JOAN MIRÓ AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA.
     Codi Expedient: 152.1215.010
     Tipus de contracte: Obres
     Data procediment deixat sense efecte: 16-09-2015


Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 16-09-2015