Perfil del Contractant
Títol: OBRES RELATIVES ALS PROJECTES EXECUTIUS DEL CARRIL BICI DEL C. JOAN GÜELL I CARRIL BICI DEL C. NUMÀNCIA, A BARCELONA.
     Codi Expedient: 201.1215.044
     Tipus de contracte: Obres
     Data procediment deixat sense efecte: 24-04-2015


Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 24-04-2015