Perfil del Contractant
Títol: SERVEIS DE REDACCIÓ DE L'ESTUDI INFORMATIU PER A LA CONNEXIÓ DEL TRAMBAIX I TRAMBESÒS I REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE L'ALTERNATIVA ESCOLLIDA PER A LA IMPLANTACIÓ D'UNA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA.
     Codi Expedient: 245.1619.004
     Tipus de contracte: Serveis
     Data procediment deixat sense efecte: 20-12-2018


Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 20-12-2018