Perfil del Contractant
Títol: SERVEIS DE REDACCIÓ DE L'AVANTPROJ. PER A LA BIBLIOTECA SANT GERVASI-GALVANY A LA FINCA MUÑOZ RAMONET DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI DE BARCELONA, AIXÍ COM POSSIBLE ADJUDICACIÓ DELS POSTERIORS TREBALLS DE REDACCIÓ DE P. BÀSIC, LLICÈNCIA AMBIENTAL, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, MEMÒRIA AMBIENTAL, P. EXECUTIU, P. D'INSTAL·LACIONS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA, DIRECCIÓ D'OBRA I LIQUIDACIÓ D'OBRA
     Codi Expedient: 724.1215.002
     Tipus de contracte: Serveis
     Data procediment deixat sense efecte: 28-07-2020


Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 28-07-2020