Perfil del Contractant

Expedient 050.1619.035

Títol: SERVEIS DE REDACCIÓ DE LA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE L'AVANTPROJECTE REDACTAT, EL PROJECTE EXECUTIU, L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I LA MEMÒRIA AMBIENTAL DE L'ARRANJAMENT DE L'ÀMBIT DEL MAS RAVETLLAT, AL BARRI DEL GUINARDÓ (DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ), AIXÍ COM LA POSSIBLE POSTERIOR ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D'OBRA.
      Codi Expedient: 050.1619.035
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 113.000,00 €
      Data d'adjudicació: 07-12-2016
      Data Contracte: 09-01-2017
Adjudicataris: UTE PLANAS ESQUIUS SEGATTI, SCP - INGENIEROS ASOCIADOS, SA
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE JAUME ARTIGUES VIDAL - ISABEL BENNASAR FELIX
UTE LAVIÑA DE LA VILLA ARQUITECTURA, SLP - MANUEL SERGIO GODIA FRAN
UTE MAS RAVETLLAT I CARRER LLIBERTAT UNIO TEMPORAL D'EMPRESES LLEI 18/91 DE 29 ABRIL
JORNET-LLOP-PASTOR SLP
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
UTE BATLLE I ROIG, SLP - SBS SIMON I BLANCO, SLP
BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, S.L.P.
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 01-08-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i Convocatòria S3)
02-11-2016 12:37:24
0501619035_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
03-11-2016 15:59:12
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
07-11-2016 16:29:15
anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
07-12-2016 10:58:39
Anunci_FORM_mas.pdf (Anunci de formalització)
10-01-2017 08:38:55