Perfil del Contractant

Expedient 246.1619.001

Títol: SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA RASANT DE L’ENCREUAMENT DE L’AVINGUDA DIAGONAL AMB EL CARRER MARINA, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE A BARCELONA.
      Codi Expedient: 246.1619.001
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 89.723,00 €
      Data d'adjudicació: 03-10-2016
      Data Contracte: 10-10-2016
Adjudicataris: TEC - CUATRO, SA
     Termini d'execució: 5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU
INGENIEROS EMETRES, S.L.P.
TECNICA Y PROYECTOS, S.A.(TYPSA)
AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, SA
EUROCONSULT CATALUNYA, SA
PAYMA COTAS CATALUNYA, AIE
DOPEC, SL
UTE OFEP, SA - ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, SL
SGS TECNOS, SA
UTE ARRIOLA & FIOL ARQUITECTES, SCP - INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURAS, SA
PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
TEC-CUATRO, SA
MASTER PLAN, SL
UTE CONSULTORIA TÉCNICAS Y PROYECTOS 1999, SL - AUDINGINTRAESA, SA
E3 SOLINTEG, SL
ESTEYCO, SAP
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 19-05-2016 00:00:00
  Documentació:

246.1619.001.pdf (Informe Tècnic)
22-09-2016 17:15:58
ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i Convocatòria S3)
23-09-2016 13:38:08
Resultat_obertura_Sobre_3.pdf (Resultat sobre 3)
29-09-2016 09:44:08
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
04-10-2016 08:56:07
2461619001-Actes.pdf (Actes)
13-10-2016 17:50:14
2461619001_Valoracio_economica.pdf (Informe Valoracio)
17-10-2016 09:52:22
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
01-12-2016 13:13:19